• Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń.
    Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń.

    MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

  • Zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki.
    Zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki.

    MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ORGANIZATORZY

Kontakt